Rozwój kompetencji pracowników – jak zacząć?

19 kwietnia 2020

Tu uzyskasz więcej informacji o rozwoju kompetencji

Wzrasta grono pracodawców, którzy rozumieją, iż rozwój pracowników znacząco ma wkład w powodzenie całej firmy. Zaangażowana kadra posiadająca duży arsenał umiejętności miękkich to najistotniejszy fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij utajony potencjał swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający ocenę ich osobistych kwalifikacji i predyspozycji może pomóc pracodawcy w zebraniu kadry, która będzie przygotowana na niecodzienne wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC przeprowadzonej przez profesjonalnego specjalistę można dostrzec, który z pracowników manifestuje umiejętności kierownicze i zostanie najlepszym liderem zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane na różne sposoby – m.in. w postaci sesji indywidualnych oraz grupowych. W czasie audytów z zatrudnionymi wykorzystywane są skuteczne techniki szkoleniowe, np. wywiady, zadania grupowe, symulacje bądź analiza konkretnego przypadku (case studies). Przy ich użyciu można ujawnić skryte możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można kontynuować działania z załogą w formie coachingu.

Poszczególne fazy audytów AC/DC

Rzetelny audyt jest podzielony na parę etapów. Zaczyna się od opisu kompetencji niezbędnych na danym stanowisku. W następnej kolejności audytor opracowuje techniki, które będą zastosowane w trakcie sesji. Kolejnym etapem jest przekazanie informacji na temat celów sesji oraz tego, co zamierza się podczas niej osiągnąć. Równie istotne jest poza tym otoczenie, w którym zostaną poprowadzone audyty zespołów – musi one gwarantować komfort, który wesprze osiągnięcie założeń sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest prowadzony przez wykwalifikowanych coachów z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa nie więcej niż 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera wyczerpujący, spersonalizowany protokół, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych osób, określone są ich silne strony i przekazane są zalecenia, jak należy poprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]