Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

6 grudnia 2021

Jeżeli szukasz szczegółowych wiadomości dotyczących cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie, skieruj się w to miejsce.

Wraz z otwarciem się Polski na biznes z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze sporządzają tysiące zwykłych i specjalistycznych przekładów na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, że w internecie łatwo wyszperać bezpłatne narzędzia oferujące translację, jeszcze przez dekady nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest często obligatoryjne, przykładowo gdy musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak wstępnie oszacować koszt przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Czynniki kształtujące finalny koszt przekładu

Końcową cenę tłumaczenia tekstu kształtują następujące elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest zasadniczo o kilkanaście procent tańszy niż translacja w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niderlandzki, angielski) czy romańskich (portugalski, włoski) będzie najczęściej tańszy niż tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (m.in. białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, których dotyczy dokument. Translacja prac akademickich, kontraktów handlowych bądź dysertacji medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa specyficznego dla konkretnej specjalizacji, ale również należytą wiedzę, by trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie niepożądanych pomyłek.
4. Czas realizacji przekładu. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “od ręki” musimy przygotować się na większy wydatek.

Dlaczego przekład uwierzytelniony to większy koszt?

Należy podkreślić, iż tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo prawo jazdy bądź dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny oraz oznacza czy przekład wykonany był z odpisu, kopii bądź oryginału. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów i świadectw, z kolei w razie konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

You May Also Like