Opróżnianie strychów – możesz to zlecić fachowcom

25 maja 2019

Część śmieci nie powinna znaleźć się w typowym koszu na odpady komunalne. Powody tych zakazów bywają różne – czasem odpady przekraczają dopuszczalne rozmiary, czasem nie jest to zgodne z obowiązującymi w naszym kraju aktami prawnymi. Jak radzić sobie z tymi problematycznymi odpadami? Należy odwieźć je do pobliskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a krócej – do PSZOKU-u. We wszystkich gminach powinien funkcjonować co najmniej jeden PSZOK, jakkolwiek w dużych miastach możemy czasem wybrać jeden z kilku punktów. Niemniej jednak to rozwiązanie dostępne jest wyłącznie dla osób, które mają swoje auto oraz sporą ilość niezagospodarowanego czasu. Pozostali najlepiej uczynią, postanawiając o wypożyczeniu kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów i renowacje – kiedy wypożyczyć kontener na odpady?

Nietypowe odpady wytwarzane są podczas przeróżnego typu prac. Głównie są to renowacje mieszkań i przebudowa domu – chodzi z reguły o spore wolumeny gruzu, jak również pudeł po artykułach budowlanych. Dzierżawa kontenera będzie również znakomitym rozwiązaniem, jeśli zamierzamy sprzątać strych – wtedy zmieścimy w nim wszystkie niepotrzebne od dłuższego czasu zepsute urządzenia, zbutwiałe meble oraz sprzęty. Sprzątanie strychów czy roboty budowlane staną się znacznie mniej uciążliwe, jeśli z okna pomieszczania do kontenera podłączymy specjalny zsyp, który umożliwi bezpieczny transport odpady bez potrzeby ciągłego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Komu powierzyć sprzątanie strychów i piwnic oraz wywóz śmieci?

Kontenerowy wywóz różnorodnych odpadów, ale też sprzątanie strychów i piwnic, to usługi świadczone między innymi przez firmę DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o wybranej pojemności, który ten w okresie wskazanym w umowie może napełnić zniszczonymi meblami bądź odpadami budowlanymi. Pojemnik jest następnie wywożony z miejsca prac, a jego zawartość transportowana jest do miejsca, w którym zostanie zutylizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

You May Also Like