Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

9 marca 2020

Zobacz tłumacz przysięgły rosyjski Kraków na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/

Ubiegłe lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia pracy czy też nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Kazachstanu, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, by pracować w tym zawodzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]