Badania operatorów – po co je się przeprowadza?

14 lutego 2023

W tym miejscu dowiesz się, kto ma w swojej ofercie badania operatorów Bielsko Biała.

Do rozpoczęcia działalności w różnego typu profesjach potrzebne są odpowiednie predyspozycje psychofizyczne. By sprawdzić, czy badany je posiada, wykonuje się specjalne testy. By je wykonać, należy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze wpływa rodzaj profesji, w jakiej chce działać badany. Odmienne testy przeprowadzane są wobec prawników, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania są wykonywane dużo częściej. Warto więc napisać kilka zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich charakter i jakie zdolności są podczas nich najważniejsze.

Reguły badań operatorów

Częstotliwość i rodzaj badań operatorów wózków widłowych oraz innych pojazdów stosowanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co 3 albo 4 lata, oprócz osób po 50 roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania badań co dwa lata. Warto jednak nie zapominać, że wygląd badań może zostać zmodyfikowany, jeżeli przeprowadzający je psycholog stwierdzi, że niezbędne są dodatkowe testy albo poszczególne elementy okażą się w danym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zazwyczaj formę papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Następnie przeprowadzane są badania na refleks, opierające się najczęściej na naciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania możliwości postrzegania odległości oraz wzorku – te ostatnie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

You May Also Like