Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

15 września 2019

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane podczas różnych prac budowlanych i renowacji, a także odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z magazynowaniem i transportem odpadów. Aby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na materiały sypkie albo gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do składowania oraz transportu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak trociny, granulaty czy wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla których podmiotów?

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Użyczają je one klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania lub recyklingu.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]