Najpopularniejsze kierunki studiów ostatnich lat

19 września 2020

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to decyzja, przed którą rok w rok staje dziesiątki tysięcy młodych ludzi. Niejednokrotnie wybór ten determinuje rozwój przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki studiów są najbardziej oblegane.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków studiów jak co roku na podium znajduje się informatyka. Maturzyści zainteresowani komputerami nierzadko wybierają również dziedziny pochodne, które posiadają bardzo duży potencjał rozwoju. Są to naturalnie automatyka i robotyka, które nie są przecież kierunkami pionierskimi, jednak dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla marzycieli. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści starają się z reguły o indeks na kierunkach psychologia oraz zarządzanie. Na kolejnych pozycjach pojawiają się prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (np. rachunkowość i finanse), rozmaite filologie (zwłaszcza angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej chętnych na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z dziedziny orientalistyki (japonistyka i sinologia) oraz matematyki. Ciężko dostać się także na studia związane z filmem i teatrem, kreowaniem wizerunku czy grafiką komputerową. Warto podkreślić, iż spora liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów składa wszak dokumenty o przyjęcie nawet na kilka kierunków w tym samym czasie.

Jak trafnie wybrać studia?

Stojąc przed wyborem kierunku należy rozważyć własne pasje, ale również przyszłe zapotrzebowanie na rynku pracy. Warto natomiast pamiętać, że dany kierunek nie przesądza na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą swobodnie poszerzać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one aranżowane na większości uczelni wyższych i zwykle nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, żeby w nich uczestniczyć. Wystarczy mieć tytuł magistra, inżyniera bądź licencjata.

Maturzysto, pamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można również dodatkowo rozwijać swoje umiejętności np. poprzez działanie w kółkach uczelnianych czy wolontariatach. Należy zagospodarować te lata jak najlepiej.

You May Also Like