Masz długi u wierzycieli? Może czas na restrukturyzację przedsiębiorstwa?

11 kwietnia 2020

Jeśli firma znalazła się w głęboki kryzys, wierzytelności względem partnerów zwiększają się z miesiąca na miesiąc, a rozpoczęcie procedury bankructwa wydaje się jedynym możliwym wyjściem, być może przyszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzację można zdefiniować jako przeobrażenie przedsiębiorstwa dążącą do niedopuszczenia do jego bankructwa i w konsekwencji wzrost jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo jest wyraźnie w wyższym stopniu ukierunkowane na przedsiębiorców i oferuje im sporo możliwości doprowadzenia do układu z wierzycielami. Także postępowania kończą się szybciej aniżeli przed wejściem w życie obecnych przepisów i nie wymagają tylu formalności. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pożytków: zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, wstrzymać sfinalizowanie nieprzychylnych ugód, pomagają zastopować egzekucje komornicze, a przede wszystkim uratować firmę przed upadłością.

4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczony wyżej akt prawny definiuje cztery możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Są to:
– postępowanie układowe, które wybierają zazwyczaj przedsiębiorcy na skraju niewypłacalności. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sąd może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania takiego postępowania jest nierzadko dłuższy niż rok, gdyż w sprawach dotyczących zobowiązań spornych, to sędzia rozsądza o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu rejestru wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednak w założeniu ma prowadzić do rychłego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten typ restrukturyzacji trwa przeważnie nie dłużej niż pół roku.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a przy tym gwarantuje szeroką ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednak z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez uczestnictwa sądu. W tym postępowaniu to zadłużona spółka przy współudziale z nadzorcą układu, którego nawiasem mówiąc sama wskazuje, samodzielnie prowadzi rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Zadaniem sędziego jest tutaj jedynie uznanie układu kierując się decyzją wierzycieli.

Należy zaakcentować, że funkcjonują ograniczenia, które warunkują, który model restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w konkretnej sytuacji. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można zainicjować tylko wówczas, gdy suma wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku właściwe jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego albo układowego. Działania restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, wobec tego jeśli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale wahasz się, który wariant będzie korzystny dla Twojej firmy, koniecznie zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.

You May Also Like