Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

22 lipca 2023

Na flobo.io poznasz korzystną ofertę taniej windykacji.

Jest wiele różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Robot Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel starć się dojść swojej własności na drodze windykacji długu. Chociaż określenie to wielu osobom negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w trakcie której podejmuje się względem dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności wniesienia opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności nie przyniesie efektu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia taką samą ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona w wyznaczonym terminie bez wątpienia wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – przypomnienie o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może skonfigurować indywidualne harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do opieszałych klientów, wyznaczając m.in. odstęp czasu między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie poskutkują, następnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Wreszcie, jeżeli wspomniane powyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi także znaczną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]