Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

9 sierpnia 2022

Więcej informacji o metodzie kasowej.

Właściciele firm przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za wykonanie usług bądź sprzedaż towaru. W takim wypadku fiskus nie nie rozpatruje czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – dla kogo?

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w położeniu, gdy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za dostarczone towary bądź zrealizowane usługi. Jeśli to zdarza się coraz częściej, nawet znakomicie radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków na czas i ostatecznie otrzymać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta należności. Ze względu na sprecyzowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, aczkolwiek powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne sygnowanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga skrupulatnego monitorowania otrzymywanych opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do stałego ich śledzenia, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Jednak już przy kilkudziesięciu dokumentach kontrola należności pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia minimalizację ryzyka pomyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest użycie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]