Kancelaria TMH – doświadczeni prawnicy

25 sierpnia 2018

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Gwarantuje pełną obsługę prawną firm, nie wyłączając start-upów, doradza w zakresie inwestycji finansowych, rejestruje spółki. Kancelaria świadczy także wszechstronną obsługę osób prywatnych – udziela porad we wszystkich dziedzinach prawa, występuje w imieniu Klientów w sporach i wspiera podczas negocjacji, a także pomaga w uzyskaniu odszkodowania za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki finansowe, zwłaszcza z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
W Kancelarii TMH zatrudnieni są doświadczeni prawnicy. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w niżej wymienionych dziedzinach prawa:
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo podatkowe,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w sprawach toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

You May Also Like