Lepkościomierze – precyzyjne urządzenia dla wielu dziedzin przemysłu

9 kwietnia 2019

Proces produkcji w zakładach przemysłowych wymaga wyjątkowej precyzji i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierz – dokładny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Lepkościomierz, nazwany także wiskozymetrem, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu wykorzystywana jest w wielu sektorach przemysłu – między innymi przy produkcji opakowań, papieru, w branży spożywczej i motoryzacyjnej, jak również w zakładach chemicznych. Testom poddawana jest ciecz – asfalt, klej, żywice i lakiery. W zakładach chemicznych zazwyczaj w użyciu jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości dynamicznej, kinetycznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne sprawdzenie jakości produktu, jak również optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Pomiar lepkości – rodzaje przyrządów

Dostępne na rynku lepkościomierze posiadają sensor, który mierzy lepkość i temperaturę oraz przetwornik, do którego przekazywane są pomiary. Dane są następnie przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się 2 bazowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie przeznaczeniem, konstrukcją oraz sposobem działania. Urządzenia ViscoScope wyposażone są w cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope zdaje egzamin przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Z kolei urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i używane są do diagnozowania czystych cieczy.